Panair ne Korce 2 Tetor 2015

Adad malore mori pjese ne panairin bujqesor e organizuar nga Drejtoria e Bujqesise dhe Bashkia Korce e mbeshetur dhe nga Ministria e Buqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave. Adad Malore u paraqit me prodhuesit e frutave Korce te perfaqesuar nga Alifrut Korce dhe fidanishte Zemblak, ku prezantuan prodhimet e frutave dhe te fidaneve frutor. Stenda jone u vizitua nga Zv. Ministri i Bujqesise dhe autoritetet lokale te Qarkut, Prefektures, Bashkise, prodhues, specialiste, vizitore etj., ku krahas prezantimit te varieteteve tradicional te molles, e veçanta ishte prezantimi i 12 varietete te reja te molles qe jane ne testim prej tre vitesh ne fidanishten Zemblak. Varietetet e reja te molles u degustuan nga vizitoret dhe u pelqyen shume dhe shprehen interes per blerje. Ky panair sherbeu per te testuar konsumatorin per vleresimin dhe perhapjen e varieteteve te reja te molles.

Back