Our Mission

Misioni yne:

  • Mbështetja e anëtarëve të saj në zhvillimin e shërbimeve ose funksioneve që i plotësojnë nevojat e tyre.
  • Përfaqësimi në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar (në të gjitha nivelet e strukturave publike dhe private)
  • Mbrojtja e interesave të anëtarëve të saj dhe me gjere (me struktura jo formale dhe formale)

Shtrirja /Rajonet dhe temat qe vepron adad malore:

stukr

Produktet kryesore sipas rajoneve:

Korca: Prodhimin dhe eksportin e molles, agroturizem

Dibra: Qershia dhe perpunimi e frutave (lengut te molle dhe kumbull e thate)

Kukes: Kumbull dhe bime medicinale

Shkoder: Shega dhe bimet medicinale

 

 

Back