Misioni

misionMisioni yne:
Të ndihmojë prodhuesit dhe me gjerë banorët e zonave rurale të organizohen për të marrë në ngarkim zhvillimin e tyre dhe për të ngritur funksione dhe shërbime që janë të nevojshme për to.

Mbështetja e anëtarëve të saj në zhvillimin e shërbimeve ose funksioneve që përmbushin nevojat e tyre dhe zgjerimin tek të tjerë.

Force Propozimi dhe partner profesional në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar

 

Back