Misioni i ekspertit të njohur francez z.Patrick Heinemann në Dibër

Diber: vazhdon misioni i z. P. Heinemann per te vleresuar situaten ne frutikulture, probleme, arritje dhe rekomandime ne aspektin e prodhimit dhe pasvjeljes ne kumbull, molle, qershi etj. Adad Malore vazhdon te keshilloj prodhuesit post projektit Guz/Sared.

Back