Misioni i ekspertit Frances ne frutikulture

Nga data 20-28 Maj 2018 me mbështetjen e Ambasadës Franceze në Tirane, FERT dhe Adad Malore, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqesisë, eksperti i njohur Francez Patrick Heinemann ka kryer një mision vlerësimi, ndjekje dhe formimi në frutikulturë në Rajonet Korçë, Dibër dhe Kukës. Perveç takimeve ne Drejtorite e Bujqësisӫ dhe të QTTB, janë organizuar formime dhe vizita në pemëtore, fidanishte, dhoma të ftohta, njësi pӫrpunimi. Gjithashtu u trajtuan dhe çeshtjet tӫ mbrojtjes e pemëtorëve nga sëmundjet e dëmtues, shërbimet periodike, krasitja e gjelbër. Në këto takime morën pjesë shumë se 350 prodhues dhe specialistë të DB. Nӫ pӫrfundim janӫ dhӫnӫ dhe rekomandime për mirembajtjen e pemëtoreve dhe prodhimit 2018, ku do tӫ percillen nӫ vazhdim nga stafi teknik i adad malore.

Fotografia e ADAD Malore

Back