Misioni i Drejtoreshes se FERT Znj. Anne PANEL

19-23 Shkurt, Drejtoresha e FERT Paris Znj. Anne PANEL ne kuader te Programit OPCA 2 beri nje mision pune ne Tirane dhe Korce. Ne programin e saj beri takime me lider dhe grup prodhuesish, vizite tek ferma Cenolli ne Bilisht, me FF Korce dhe Keshillin Administrativ te Adad Malore. Gjithashtu pati takime ne Ambasaden franceze dhe ne Ministrine e Bujqesise ne Tirane. Ajo u njoh me progresin e adad malore, problematikat dhe planin e aksioneve per te ardhmen. Vlen per tu theksuar se mori pjese ne ceremonine e kalimit te detyres te ish Kryetarit Ramazan Kaza tek Kryetari Ri i Adad Malore z. Ferdinand Ali, i cili ishte zgjedhur ne Janar te ketij viti.

Back