Misioni BIO i dy eksperteve Franceze

Takim me dy eksperte të INTERBIO Francë të mbeshtetura nga Ambasada Franceze dhe FERT për të shoqeruar iniciativa nga antarë të ADAD Malore,
por dhe më gjërë në diversifikimin e prodhimi kryesisht në drejtim të prodhimit BIO në fruta/mollë,  duke krijuar kushte në gjithë zinxhirin e vlerës për të vlerësuar më mirë prodhimin dhe për t’iu përgjigjur kërkesës në rritje të konsumatorit.

Back