Misioni i ekspertit të njohur francez z.Patrick Heinemann

Me datë 11 Shtator Maliq (Zvirine, Pirg, Zemblak) dhe Devoll (Proger, Cangonj, Vranish), vazhdon misioni i z. P. Heinemann dhe i specialisteve te Adad Malore per te vleresuar gjendjen e pemetoreve, problemet, arritje dhe rekomandime per te ardhmen. Adad Malore keshillon prodhuesit post projektit Giz/Sared per aspekte te teknologjise para dhe pasvjeljes se frutave.

Back