Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT)

Sot, ADAD Malore nënshkroj Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT). Falenderojmë Rektorin Prof. Bahri MUSABELLIUN që me vizionin e tij shprehu gadishmërinë për të bashkëpunuar me organizatën e prodhuesve. Gjithashtu falenderojmë Prof. Endrit KULLAJ që kordinoj punën për arritjen e kësaj marrëveshje. Për Adad Malore është, jo vetëm vlerësim, por një angazhim për mbështetjen e prodhuesve.

Back