Lajme tregu 8 Mars 2022

Info e shkurtër për tregun të mollës në europë dhe vendin tonë#

#Në europë me 1 Shkurt 2022 stoku (ose rezervat) i mollës është rritur me 7.2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ose janë gjendje 3.6 million ton.

#Në vendin – Korçë, stoku i mollës që ruhet në frigorifer është 30% më i lartë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ose janë gjendje rreth 12 mijë ton mollë. Mosshitja e mollës në vendin tonë reflektohet më shumë për shkak të rënies së konsumit të brendëshëm, diversifikimit të frutave më tjera në treg, shtuar dhe rritjen e çmimeve të produkteve të tjera në këtë periudhë. Rrisku është që molla të mos shitet brenda Marsit dhe në rast se do të mbetet pa u shitur do të këtë një humbje ekonomike, jo vetëm për grumbulluesit e mollës, por kjo do të reflektohet në të gjithë zinxhirin e prodhimit të mollës, fermerët, punëtore, tregtarë dhe do të këtë braktisje të këtij sektori#

#tregu i mollës#

#mollë cilësore#

#konsumoni mollën e Korcës#

Back