Kukes, 29 Janar 2017

Kukes, 28-29 Janar 2017.ADAD Malore ne bashkepunim me DB Kukes dhe Kordinatorin e SARED  organizuam nje trajnim me tre grupet Kukes. Na takim moren pjese kordinatori Dritan Tahiraj, pergjegjesi i Keshillimit Kukes z. Qemal Memishi dhe Rifat Mulaj. Ne trajnim moren pjese anetaret te grupeve dhe specialiste te DB Kukes/Has. Tema e trajnimit ishte per Plan Bisnesin dhe sipermarrjen ne bujqesi. Trajnuesi ishte eksperti V. Broka, ku te pranishmit shprehen mjaft interes.

Back