Korçë; 30 Qershor – 2 Korrik 2016: OPCA

Mision asistence teknike ne terren me tetë grupet nӫ Korçë, per sherbimet ne pemӫtore pӫr periudhӫn nӫ vazhdim. Eksperti Hafuz Domi, i  shoqeruar nga specialistet e adad malore Korçӫ kanӫ bӫrӫ takime me prodhues, grupe prodhuesish, vizita dhe kӫshilla nӫ Qatrom, Polene, Dvoran, Bulgarec, Verlne, Hoçisht, Vranisht, Cangonj dhe Zemblak. Per cdo rast eshte bere vleresimi i gjedjes se pemetoreve per zhvillimin vegjetativ, gjendja fitosanitare, ngarkesa e prodhimit etj. U dhane keshilla per krasitjen e gjelber, ujitjen, plehrimin gjethor me plehra te kalciumit, vezhgimi per kepushen e kuqe etj. Keshilla te vecanta u dhane per plehrimin e pemetoreve te reja me DAP (18 N, 46 P2O5) per luftimin e gomoses ne qershi per pastrimin e pjeseve te infektuara dhe lyerja me preparate bakri. Ne kuader te  formimeve u vendos me grupet qe te behet nje vizite ne Greqi ne Shtator 2016.

Back