Korce, 17 Nentor 2005 Seminar per hartimin e planit Strategjik ne Voskopoje

Hapjen e punimeve te seminarit e beri Kryetari i Komunes z. Nexhip Bacelli i cili falenderoj pjesmarresit te intervistuar, tyre ftuarit per pranine PSF dhe FERT per bashkepunimin e deritanishem. Njekohesisht falenderoj punen e bere nga grupi teknik per hartimin e planit strategjik. Grupi i punes i perbere nga: Hafuz Domi, Liljana Isaku, Kozeta Hoxha dhe Thomas Jullien, prezantoj ne 4 pjese draftin e planit strategjik i hartuar mbi metoden IDPA. Drejtori FERT z. Michel Mollard, shprehu kenaqesine qe bashkepunojme e nje vend malor ku njerezit i karakterizon enegjia qe duhet shfrytezuar dhe qe duhet te punojme se bashku per te ardhmen. Nga grupi teknik u trajtua menyra konkrete e zhvillimit te seminarit si dhe menyra e trajtimit, diskutimit dhe sintezes qe do te behen ne tavolinat e rrumbullakta. Ne pergjithesi u shprehen vleresime per draftin dhe seminarin si nje arritje qe nuk eshte bere ne komunat e tjera te qarkut te Korces. Mireille Smeets–shprehu dakort me mendimet e Drejtorit te FERT. Presidentja e PSF Beatris falenderoj punen e bere dhe angazhmin e PSF do vazhdoj aktivitein ne Voskopoje per te cuar perpara zhvillimin e Voskopojes. Ne konkluzion e percaktuan etapat per publikimin e planit Strategjik dhe hartimi i nje projekti per ne DE.

Back