Korce, 17 Mars 2016 ; FF Korce

Ne ambientet e Qarkut Korçe u zhvillua mbledhja e dyte e Forumit te Frutikultures Korce. Ne forum moren pjese 11 aktore, pershire ato publike, projekte dhe organizata qe veprojne ne Rajonin e Korces. Te pranishem ishin Zv. Kryetari i Bashkise Korçe z. Stefan Germenji, Vanguish Dishnica – Qarku Korçe, Vullnet Gjolla Drejtor DB Korçe, Roland Meçaj Drejtor i QTTB Korçe, Nikollaq Roshanji- Universiteti F. S. Noli Korçe, Xheni Prenda- Sared Korçe, Hafuz Domi ADAD Malore, Agrinet, SHBB AliFrut, Shkolla Mesme Agrobisnes. Takimi u zhvillua ne nje fryme bashkepunimi dhe gjithe pjesemarresit shprehen vullnetin dhe angazhimin per organizimin dhe funksionimin e Forumit Frutikultures Korçe. Ne perfundim pjesemarresit angazhuan Adad Malore qe te hartoje plateformen e organizimit dhe modalitetet e funksionimit te forumit, per ti permiresuar dhe per ti prezantuar ne mbledhjen e ardheshme te forumit

Back