Korce, 14 Korrik 2006 Zhvillimi pemetarise prioritet kryesor ne Qarkun e Korces

Ne kuadrin e Programit Inisiative Malore u organizua nga DRBUK Korce, ADAD dhe MADA takimi ne mbeshtetje zhvillimit e pemetarise ne Qarkun e Korces. Ne takim moren pjese Drejtori DBUMK Korce z. Adrian Maho, nga MADA z. Roland BARDHI, FERT z. J. Ch. DERONGS, Patrick Heinemann, prodhues dhe specialiate. Per zbatimin e programi Inisiative malore te zbatuar nga adad referoj z. Hafuz Domi, ku nder te tjera foli per aksionet per futjen dhe transferen e teknologjise se re ne pemetari, e cila ka konsistuar nga njera ane ne perfocimin e fidanishteve me baze gjenetike dhe varietete te reja ne molle, qershi etj, ngritjen e pemtoreve pilot dh enga ana tjeter formimi dhe aftesimi i prodhuesve dhe specialsiteve per teknikat e reja ne ngritjen dhe ndjekjen e peemtoreve me teknologji te re. Si konkluzion megjithese kemi arritje inkurajuese, akoma eshte e nevojshme se me nje bashkepunim te aktorve te mesiperm dhe te tjere te kemi nje avancim te metejshem ne fushen e pemetarise

Back