Korce, 18 Nentor 2005 Seminar – Bashkepunimi i prodhuesve domosdoshmeri ne zhvillimin bujqesor

Ne kete seminar moren pjese Kryetari i Qarkut Femi Xhemo, Drejtori i FERT Michel Mollard, J. Ch. Derongs, Z. B. Korsita Drejtor i Mada Z. Osman Hoxha – Drejtoria e Shkences se MBU, Drejtori DB Korce, prodhues dhe specialist nga Korca, Dibra dhe Kukesi. Hafuz Domi Drejtor i ADAD foli per aktivitetet qe kane cuar ne permiresimin dhe zgjerimin e aktivitetit te fidanishteve Korce, Diber, Mat, ngritjen e Pemetoreve Pilot ne Erseke, Korce, Diber dhe Has dhe perhapjen e teknikave te reja nepermjet formimeve ne vend dhe France. Prodhuesi Ferdinand Ali Ai foli per epersine qe ka aplikimi i teknikes franceze ne pemetari duke drejtuar pemen nga prodhimi dhe jo nga rritja vegjetative. Ne perfundim u vleresua se bashkepunimi FERT-MADA me sherbimin keshillimor eshte i rendesishem per progresin e prodhuesve. Menyra e kryerjes se aksioneve dhe lidhja e tyre te cojne ne zhvillim, permiresimi i teknikes te coj ne permiresimin e prodhimit. Rezultatet e para qe jane marre nga prodhuesit qe kane zbatuar teknika te reja ne pemetoret ekzistuese dhe ne pemetoren pilot, jane inkurakjuese qe duhet ti çojme perpara.

Back