Keshilla te periudhes

Keshilla te periudhes per mbjelljet e reja (varietete te reja, nenshartesa, dendesia, forma e kurores etj.), krasitjet; trajtimet kimike, plehrimi, ujitja, teknikat e vjeljes dhe ruajtjes se frutave, mirembajtja e pemetores, info per cmimet, tregun etj. Keto keshilla jepen per mollen, dardhen, qershine, kumbullen, shegen, arren dhe lajthine.

Back