Keshhilla teknik – Sesia e molles

Këshilla në pemëtari: Ju informojme se Sesia e mollës (Synanthedon Myopaeformis ) ka mbi 6 vite që është shfaqur në rajonin e Korçës, me ngrohjen e klimës. Është i përhapur në gjithë zonën e Korçës ku kultivohet molla, veçanërisht në pemëtoret intesive në fushë dhe me nënshartesa të buta të grupit M9. Dëmton pjesën e drurit nën lëkurë kryesisht mbi pikën e shartimit dhe n.q.se nuk vlerësohet mund te çoje deri në tharje te pemës. Ky dëmtues është vlerësuar, monitoruar dhe është hartuar program për kontrollin dhe luftimin e tij.

Back