Rural-you në javën Evropiane 2022! Tri ditë të bukura, plot takime interesante në Shkodër, Vlorë dhe Tiranë!

#javaeevropes2022#QeshuRini

Rural-You është financuar nga European Union in Albania dhe implementuar nga Volontari nel Mondo RTM , në partneritet me ADAD Malore , Fondacioni Partneritet për Zhvillim , AgroPuka,Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD dhe Agia Giovani Imprenditori AgricoliAgricoltura è Vita Agriagenzia (Cia – Agricoltori Italiani )

Back