Info tregu – Trendi i cmimit te molles 30 Mars 2022

Trendi i çmimit të mollës:

Çmimet e mollës kanë një trend rënës, referuar grafikut për varietetin Starking në tregun e Tiranës. Çmimet e pakicës dhe të shumicës në muajin Shkurt 2022 kanë një rënie në vlerë rreth 10 lekë/kg krahasuar me muajin Shkurt 2021. Megjithëse të gjitha çmimet janë rritur këtë periudhë, kjo rritje nuk është reflektuar në çmimin e mollës.

Çmimi më i ulët është në mujain Nëntor, periudhe kjo që përkon me kohën e vjeljes dhe të magazinimit të mollës

Back