Info tregu 22 Shkurt 2022

Ne kuader te projektit MIS (Marketing Information System), qe financohet nga Qeveria Gjermane nepermjet GIZ ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, do te japim ne vazhdim ne fb cmimet e pakices per disa nga frutat e vendit. Per me shume informacion shiko faqen e web: www.misfruit.al

Back