Ne harkun kohor 3 javor qe nga dalja ne treg e qershise se vendit, cmimi i shumices ne tregun agroushqimor Tirane, ka pesuar renie nga 600 leke/kg ne 130 leke/kg.

Ky ndryshim i madh vjen per shkak te prodhimit te paket te qershise se hershne dhe prodhimit te madh te qershise me pjekje te mesme, si dhe eksportit te paket.🍒

Back