Greth i Mesem, Rrogozhine

Ne Greth te Mesem te Rrogozhines ka nje grup prodhuesish shume te motivuar dhe pasionant te kultivimit te molles, qe perfaqesohen nga Kristo BLLAMA. Ata zbatojne teknologjite me te reja te kultivimit te molles, kryesisht te kultivarit Gala i cili del ne treg ne muajin Gusht dhe varietete me pjekje te vone qe piqen ne muajin Nentor. Inisiativa te tilla duhen mbeshtetur dhe pervoja e tyre te sherbeje si reference dhe per prodhues te tjere. Kushtet klimatike u mundesojne te furnizojne tregun me molle te fresketa ne periudha te hershme te dhe te vona, gje qe terheq shume konsumatorin tone. Gjithashtu po ndermarrin inisiativa per zhvillimin e Agriturizmit, ku ka nje nderthurje te qendrimit ne fshat me afersine e detit.

Back