Formime

Ne  bejme trajnime per prodhues e specialiste ne salle dhe ne terren ne kater periudhat e vitit (dimer-vjeshte);

  • N; Per tekniken e ngritjes se pemetoreve te reja (zgjedhja e nensharteses, varietetit, dendesia, forma e kurores etj.)
  • F; Per tekniken e formimit te pemetores (formimi kurores, krasitja dimerore, e gjelber/verore, kthimi degeve, sistemi mbeshtetes, menyra e mbajtjes se pemetores etj.)
  • MPP; Mirembajtja e Pemetores dhe Prodhimit (sherbimet ne pemetore, trajtimet per luftimin e semundjeve dhe demtuesve, ujitjen, plehrimin, rrallimin etj.
  • Per teknikat e vjeljes dhe ruajtjes se molles
  • Formime per mbajtjen e fletores se pemetores, per te siguruar identitetin dhe cilesine e prodhimit te frutit.
Back