Projekti: “Produktet lokale në rajonin e Kukësit”

Objektivi: Prezantimi i studimit/projektit dhe dizajni i kërkimit

Per zbatimin e projektit ESFIM, me date 26 Korrik 2016, Adad malore ne ambientete «Bar/Hotel Amerike » organizoj takimin per lançimin e projektit te ESFIM per studimin me teme: ”Identifikimi dhe vleresimi i produkteve locale te Qarkut Kukes”. Adad Malore mori pjese me ekipin e tij te perbere nga Hafuz Domi, Liljana Isakaj, Ergent Pire, kerkuesi Prof. As. Dr Edvin Zhllima, ndersa nga Pushteti vendor kukes moren pjese z. Abdulla Domi – Sekretar i Prefektures, z. Bujar Mucmata sekretar i Bashkise, znj. Elona Shaqiri specialiste ne Qarkun Kukes, Drejtorite e Bujqesise, te Ushqimit, perfaqesues te programeve bujqesore, prodhues, specialiste, tregtare, etj., ku te pranishem ishin 40 veta. Drejtori i ADAD z. Hafuz Domi, moderoj takimin, prezantoj studimin qe do te kryhet ne rajonin e Kukesit per produktet lokale. Perfaqesuesit e Prefektures, Qarkut, Bashkise, vleresuan kete studim, i cili do ti ndihmoje ato per te vleresuar dhe promovuar ne treg produktet lokale. Kerkuesi Prof. As. Dr. Edvin Zhllima prezantoj etapat dhe aktivitetet e studimit. Takimi e arriti objektivin per lancimin e projektit te studimit sepse moren pjese aktoret e parashikuar ne project, te cilet vleresuan kete studim dhe shprehen mbeshtetje institucionale dhe angazhime te perbashketa per realizimin te ketij studimi.

Si perfundim takimi e arriti objektivin per lancimin e projektit te studimit sepse moren pjese aktoret e parashikuar ne project, te cilet vleresuan kete studim, vecanerisht perfaqesuesit e pushetit vendor shprehen mbeshtetje institucionale dhe angazhime te perbashketa per realizimin me sukses te ketij studimi.

Back