Dhënia e medalies “Merite Agricole” për Znj. Liljana ISAKAJ

Me rastin e dorezimit te medaljes ” Merite Agricole” znj Liljana Isakaj, Znj Elisabeth Barsacq – Ambasadore e Frances ne Shqiperi, organizoi nje ceremoni me 20 Tetor ne Rezidencen e Ambadades se Frances.

Titulli i akorduar nga Qeveria Franceze Kalores Nderi ne urdherin ”Merite Bujqesore” eshte nje nder per Liljanen dhe gjithe Adad Malore.

Nje vleresim i punes ne zhvillim te bujqesise dhe te kooperimit bujesor franko shqiptar. Ne kete event ishin te pranishem perfaqesues te institucioneve kombetare e nderkombetare dhe nje vleresim te vecante nga Znj. KRIFCA-Ministre e Bujqesise.

Back