Data të rëndësishme

1994     Ndërhyrja e FERT dhe Dhoma bujqësore PACA  ne Kala te Dodës, programi bujqesor “Drini”
1996     Themelimi i Shoqatës së Zhvillimit te Bujqësise Dibër – ADAD
1999     Shtrirja e aktivitetit në rajonin e Dibrës, hapja e zyrës së adad në Peshkopi, vendosja e ekipit teknik prej 2 vetave.
2001     Shtrirja e ADAD ne Korçë e Kukës (Programi Inisiative Malore) IM.
2005    ADAD- partenere ne shoqerimin e aktoreve te Voskopojes ne studimin dhe zbatimin e planit strategjik: .. drejt zhvillimit te integruar                   dhe te                              qendrueshem te territorit Voskopoje.
2012    Programi  OPCA – nje  demarsh drejt organizimit te prodhueve dhe koordimimit te aktoreve  per zhvillimin e filiereve dhe te teritoreve.
2015    Hartimi i strategjise 10 vjecare te adad malore 2015-2025.

Back