Cmimet e Frutave ne Tregjet e Tiranes, Korces dhe Lushnjes

ADAD Malore e mbeshtetur nga GiZ Albania ne bashkepunim me MBZHR, ka krijuar nje baze te dhenash me cmimet e tregjeve te raportuara ne menyre periodike nga tregjet kryesore te fruta-perimeve.

Çmimet e raportuara për dy javët e fundit. (raport interaktiv V1)

Të dhëna mbi fermat dhe siperfaqet me fruta sipas gjeografisë

Çimet e mesatarizuara per tre raportimet e fundit

Cmimet raportohen nga agjentet e ADAD Malore, nga tregjet e Tiranes, Korces dhe Lushnjes. Cmimet e paraqitura jane vetem nje pjese e bazes se te dhenave qe rritet cdo dite. Pervec cmimeve ne tregje, ne bazen tone te te dhenave, jane regjistruar informacione mbi prodhuesit e frutave, siperfaqja, prodhimi, i tregetareve, frigorifereve dhe shume tjeter.

Te gjithe te dhenat, imazhet, grafiket dhe informacionet ne kete faqe jane prone e ADAD Malore, dhe nuk mund te merren, perdoren dhe te transferohen pa miratimin dhe pelqimin paraprak te ADAD Malore. Lutem na kontaktoni ne: misadadmalore@gmail.com

Back