Trajnime

15/07/2017

Menaxhimi i ushqimit te molles

Në kuadër të projektit SARED, Adad malore organizoi gjatӫ muajit Prill 2017 trajnime me grupet VC-Korce, qӫ merren me kultivimin e mollës. Tema e trajnimit trajtoi elementë […]
12/07/2017

Krume, 28 Shkurt 2017

Krume, me 27- 28 Shkurt 2017, ne kuadrin e projektit SARED adad malore ne bashkepunim me DB Has dhe kordinatorin z. Dritan Tahiraj zhvilloj me grupet […]
12/07/2017

Kukes, 26 Shkurt 2017

Kukes, me 26 Shkurt 2017, ne kuadrin e projektit SARED adad malore ne bashkepunim me DB Kukes dhe kordinatorin z. Dritan Tahiraj zhvilloj me grupin e […]
12/07/2017

Diber, 24 Shkurt 2017

Peshkopi, nga data 22-24 Shkurt 2017, ADAD Malore ne kuadrin e projektit SARED zhvilloj trajnimet, me grupet e frutikultures Diber per startegjine e mbrojtjes se molles […]
12/07/2017

Korce, 17- Shkurt 2017

Korce, nga data 14-17 Shkurt 2017, ADAD Malore ne kuadrin e projektit SARED zhvilloj trajnimet, me 8 grupet e frutikultures Korce per startegjine e mbrojtjes se […]
Back