Trajnime

15/12/2021

Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” – Pushteti Vendor Kukës

“RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” Me mbështetjen e ADAD Malore u zhvillua në Has trajnimi kushtuar mundësive të përfshirjes së të rinjve në zhvillimin rural, me pjesëmarrës […]
24/11/2021

Trainim: Zinxhiri i Vlerës së Frutave

Dvoran 24 Nëntor 2021; Takim me grupin e fermerve te rinj. Me mbeshtetjen e Qeverise Gjermane nepermjet GIZ ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise dhe Zhvillimit, […]
17/11/2021

Trainim: “RINIA NE ZHVILLIMIN RURAL” – OJF-të, Diber

“RINIA NE ZHVILLIMIN RURAL” OJF-të e Dibrës u takuan gjithashtu për të rritur njohuritë e tyre mbi çështjet e: CAP dhe qasjes LEADER dhe për të […]
15/11/2021

Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL”- Rural You, Dibër

“RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” Gjatë fundjavës së kaluar, 15 Nëntor 2021 ne pëfunduam ciklin tonë të trajnimeve me të rinjtë e interesuar për zhvillimin rural në […]
08/11/2021

Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” – Projekt Rural You

“RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” Ditë trajnimi, shkëmbimi dhe argëtimi për të rinjtë e Kukësit me mbështetjen e ADAD Malore #Qeshurini#RuralYou Rural-You është financuar nga European Union […]
Back