Trajnime

19/03/2022

Trainim nga eksperti francez Z. Partick Heinemann – Diber

17/03/2022

Trainim me ekspertin Frances Z. Patrick Heinemann- Devoll

Bilisht Devoll; trajnim per teknikat e reja te krasitjes dimerore te molles me grupin e te rinjve Devoll me ekspertin francez Z. Patrick Heinemann. Gjithashtu me […]
14/03/2022

Trajnim nga eksperti francez z. P. Heinemann: Teknikat e krasitjes dimerore

Dvoran Korce: trajnim per teknikat e reja te krasitjes dimerore te molles me grupin e te rinjve Dvoran me ekspertin francez Z. Patrick Heinemann. Trajnimi behet […]
16/12/2021

Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” _ Burrel

“RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” Një tjetër ditë trajnimi përfundoi me sukses me mbështetjen e ADAD Malore . Edhe të rinjtë e Burrelit këtë javë patën rastin […]
16/12/2021

Trainim: “RINIA NE ZHVILLIMIN RURAL” – OJF-të, Diber

“RINIA NE ZHVILLIMIN RURAL” OJF-të e Dibrës u takuan gjithashtu për të rritur njohuritë e tyre mbi çështjet e: CAP dhe qasjes LEADER dhe për të […]
Back