Aktivitete

14/01/2022

Vizite e ekspertit francez z. Pascal Gouget tek ferma Bullari Natyral Farm

Bullari Natyral Farm, Cerrik. Misioni i ekspertit francez Pascal Gouget per arren. BNF disponon 90 ha me arre dhe po aplikon teknologji te re# #arre# #siperfaqe […]
13/01/2022

Vizite e ekspertit francez z. Pascal Geoget per arroret – Berat

Berat, Lapardha 2 dhe Tapi. Vazhdon misioni ekspertit Pascal Gouget per arren. Jemi ne pemetoret e Gent Kajes dhe Besnik Obonit# #arre# #keshilla# #teknika te reja#
10/01/2022

Vizite e ekspertit francez z. Pascal Geoget per arroret

10 Janar 2022 ne Vendreshe Skrapar: Ne kuader te projektit per ZV se frutave te financuar nga Qeveria Gjermane nepermjet GIZ/SRD ne bashkepunim me MBZHR, zbatuar […]
08/01/2022

Shpendarja e varieteteve te kumbulles

Fidanishte Rabeta Tirane; Ne kuader te projektit per ZV se frutave te financuar nga Qeveria Gjermane nepermjet GIZ/SRD ne bashkepunim me MBZHR, zbatuar nga AFC, sot […]
30/10/2021

Vizitë e ekspertit Francez Z. Patrick Heinemann

Me mbeshtetje te Ambasades Franceze, nga 20-26 Tetori, specialisti i njohur francez Patrick Heinemann i shoqeruar nga specialiste te Adad beri nje mision ekspertize ne frutikulture […]
Back