Blektori

07/05/2023

Projekti RuralAlbania

RURALALBANIA: Në Has u zhvillua një takim me një grup fermerësh që mbarështrojnë dhinë autoktone të Hasit. Ky aktivitet u organizua nga dy specialistet e QABR […]
Back