Pemetore e re me molle ne Bilisht Korce. Prodhuesi ka perfituar nga nga skemat kombetare te Bujqesise te vitit 2018. Specialisti i adad malore Korce keshillon prodhuesin per formimin e kurores dhe sherbimet ne vazhdim.

Back