Axhenda ne vazhdim

4-5 Dhjetor 2017

Takime B2B ne Tirane dhe Korce.

29-30 Nentor 2017

Panairi “Promovimi i sektorit bujqesor, 2017” ne Tirane.

22-25 Nentor 2017

Pjesemarrje ne kongresin e organizatave profesionale te Frances, ne Nante

23 -30 Shtator 2017

Nga data 23-30 Shtator 2017, misioni i z. Patrick Heinemann me grupet e frutikultures VC te rajoneve Korce, Diber, Kukes dhe Elbasan

13 -14 Shtator 2017

Misioni inspektimi i trupes certifikuese SATIVA per certifikimin global GAP te frutave fikut dhe sheges ne Berat

13 Korrik 2017

Takim i Keshillit Administrativ te ADAD Malore, per programin e aksioneve me Ministrine e Bujqesise dhe te Komitetit Kombetar te Perbashket te Frutikultures.

28 Maj-4 Qershor 2017

Vizite studimore ne France te nje ekipi te Ministrise Bujqesise dhe Adad Malore

15-18 Mars 2017

Projekti SARED- trajnime me grupet Korce per krasitjen dimerore dhe ushqimin e pemes

1 Mars 2017

Takim me grupin epemetarise Tropoje

26-28 Shkurt 2017

Projekti Sared- Trajnim me grupet Kukes dhe Has per mbrotjen fitosanitare te frutave

22-24 Shkurt 2017

Projekti Sared- trajnime me grupet Diber – per planet e bisnesit dhe mbrojtjen fitosanitare te frutave.

1-17  Shkurt 2017  

Projekti Sared- trajnime me grupet Korce – per planet e bisnesit dhe mbrojtjen fitosanitare te frutave.

28-29 Janar 2017

Projekti Sared- trajnime me grupet Kukes – per planet e bisnesit

27 Janar 2017 

projekti ESFIM- Vizite tek Agropuka

25 Janar 2017

Projekti ESFIM- Seminar per vleresimin e produkteve lokale te rajonit Kukes. Bar amerika ora 10.oo Kukes.

 

 

Back