admin-adad

09/07/2016

OPCA project 2016-2018

OPCA   Raport Periudha 1 Janar – 30 Qershor 2016  Prodhim dhe shperndarje te referencave tekniko – ekonomike 1.1. Teste/eksperimentime 2 testime per varietetet e reja dhe […]
08/07/2016

PROJEKTI SARED- 2016-2017

Përmbledhje e zbatimit te projektit SARED (15 Maj-15 Korrik 2016) VC-Fruta&arrore, Grupet CD; Korçë, Dibër, Kukës Gjatë zbatimit të projektit ADAD Malore, synon që krahas trajnimeve/demostrimeve, […]
07/07/2016

ESFIM 2016-2017

Projekti: “Produktet lokale në rajonin e Kukësit” Objektivi: Prezantimi i studimit/projektit dhe dizajni i kërkimit Per zbatimin e projektit ESFIM, me date 26 Korrik 2016, Adad […]
17/05/2016

Projekti UNDP 2016-2017

Projekti per fuqizimin ekonomik i grupeve te grave Erseke dhe Vithkuq – Korce Projekti per fuqizimin ekonomik i grupeve te grave Novosele dhe Hore Vranisht – […]
Back