Arbomed, 29-30 Prill 2016; Meknes – Marok

Ne kuader te SIAM 2016 (Sallon nderkombetar Bujqesor Meknes) eshte organizuar nje kolegium ne Meknes me 30 prill per te perforcuar vizibilitetin e ARBOMED: “Nje observator i prodhimit dhe tregj eve, nje celes per te perforcuar filierat strategjike te fruta perimeve ne Mesdhe”. Ne kete aktivitet kane marre pjese nga Shqiperia perfaqesuesi i Ministrise se Bujqesise z. Ndriçim Bytyçi dhe perfaqesuesja e ADAD Malore znj. L. Isakaj, te cilet prezantuan zhvillimin e sektorit te frutikultures, startegjine Ministrise Bujqesise dhe rendesine qe kane organizatat si ADAD malore ne kete sektor, gjithashtu shprehen anagazhimin per Observatorin e frutave perimeve ne Shqiperi, duke vene ne dispozicion te dhenat korente ne kuader kombetar dhe te grupeve te adad malore.

Back