Arbomed : 20-21 Shkurt Konferenca Arbomed, ne Marseje

Arbomed zhvilloj takimin ne Villen Mesdhetare Marseje. Arbomed eshte rrjet i organizatave profesionale te prodhuesve te mesdheut  me nje platforme profesionale per shkembime, inovacion dhe adaptime ne frutikulture, ku adad malore eshte pjese e ketij rrjeti. Arbomed eshte me qender në Francë që përfshin vendet; France, Itali, Spanje, Marok, Tunizi, Algjeri dhe Shiperi.

Ne konferencë përshëndeten: Presidenti i Këshillit të Qarkut Marseille Michel VAUZELLE, André Pinatel, CAR/PACA, Drejtoresha e FERT Anne PANE, J. Ch. Derongs etj. Shqipëria u përfaqësua nga ADAD Malore me Presidentin Ramazan Kaza, Drejtorin Hafuz Domi dhe Liljana Isakaj koordinatore. Të gjithë pjesëmarrësit prezantuan pervojat, problemet dhe prioritetet ne  frutikulturë. Ka pasur prezantime dhe studime sidomos per aspektin e ujitjes se pemeve frutore. U bene vizita ne qendra studimore per pemtarine.

Back