Aderimi ne Organizata

  • Bën pjesë e rrjetit të organizatave në botë që udhëhiqen nga FERT
  • Anëtare e ARBOMED (Rrrjeti Mesdhetar i Prodhuesve të Frutave dhe Perimeve)
  • Anëtare e KASH – Këshilli i Agrobisnesit Shqiptar
  • Anetare e ANRD – Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural
Back