Takimi i Kursit te Agronomise te Institutit te Larte Bujqesor.

Sot, më 14 Gusht 2021, pas 31 vitesh, ne UBT u be takimi i Kursit te Agronomise te Institutit te Larte Bujqesor.

Rifreskim memorje dhe kujtime te jetes studentore! ☘️

Back