31 Maj-7 Qershor 2016: Mision i Patrick Heineman France

Specialisti Patrick Heinemann, i mbeshtetur nga Ambasada Franceze dhe adad malore ka realizuar nje mision ekspertize per frutikulturen ne Rajonet Korçe, Diber, Kukes. Në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqesisë, Drejtoritë e Bujqësisë dhe QTTB Korçë, ku perveç takimeve me keto institucione, bashkerisht janë organizuar formime dhe vizita në pemëtore, njesi perpunimi dhe dhoma frigoriferike. Gjate ketij misioni jane bere takime me trajnime ne salle dhe demostrime ne fushe me prodhues dhe specialiste te bujqesise. Janë trajtuar çështje mbi: teknikat e rrallimit kimik të mollës, mbrojtja e pemëtorëve nga sëmundjet e dëmtuesit, shërbimet periodike. Jane vizituar mbi 25 pemetore dhe kane marre pjese ne demostrime mbi 300 prodhues dhe specialiste. Eshte vleresuar situata e pemetoreve dhe jane dhene rekomandime, te cilat do te ndiqen nga specialistet e adad dhe te DB ne vazhdim.

Back