30 Shtator-5 Tetor 2014: Mision i Patrick Heineman- expert francez per frutikulturen

Ne kuadrin e programit OPCA, eshte realizuar nje mision i specialistit te FERT Paris, z. Patrick Hainemann ne rajonet Korçe dhe Diber. Per realizimin e ketij misioni jane mobilizuar Drejtoria E Integrimit Europian Dhe Projekteve dhe Drejtorite e Bujqesise Korce e Diber, FERT Paris dhe ADAD.
Objektivi i ketij misioni ishte formimin pemetareve dhe specialisteve per teknologjine dhe sherbimet qe kryhen para dhe pas vjeljes ne pemetore, tekniken e vjeljes, menyrat e parametrat te ruajtjes se frutave ne kushte e dhomave frigoriferike. Per aspektin e pasvjeljes u bene dy trajnime ne salle me specialistet e DB Korce, Diber dhe fermere, u bene 5 vizita ne dhoma frogoriferike. Ne aspektin teknologjise te prodhimit te frutave u vizituan 16 pemetore (me molle, kumbull, qershi, dardhe), ku u vleresua progresi i bere ne vite, ne teknologjine e kultivimit, rritjes se sasise dhe cilesise se prodhimit dhe u dhane keshilla per disa semundje dhe demtues. Moren pjese 50 specialiste dhe mbi 200 prodhues, te cilet e vleresuan si experience shume te vlefshme ne pjesemarrjen ne formimet teorike praktike nga P. Heinamann.

Back