20 – vjetori i ADAD Malore

20 – vjetori i ADAD Malore në 29 dhe 30 shtator në Korcë mblodhi mbi njeqind te ftuar duke përfshirë zyrtarë  e qeveritarë, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare që veprojnë në Shqipëri (Delegacionit Evropian, Ambasada e Francës, SARED, PNUD,…), përfaqësues të organizatave e huaja bujqësore (algjerian, francez, italian, tunizian) dhe natyrisht shumë anëtarë.

Përtej shkëmbimeve dhe vizitave, tre seminare  ishin një mundësi për të marrë informacion mbi arritjet dhe veshtiresitë në drejtim te prodhimit, rruajtjes dhe tregtimit dhe sidomos për të parë sëbashku  perspektivat si ne filierën “frutikulture” ashtu dhe rolin e përgjegjësitë e Adad e aktorëve tjere:

  • Çelësi i suksesit në pemëtari,
  • Bilanc e perspektivë i pemëtarisë shqiptare,
  • Organizatat e prodhuesve dhe konsultimi me aktorët
Back