15-20 Qershor 2016 Misioni i François LAFITTE President i APFeL Sud-Ouest, Francӫ

Misioni i Presidentit APFeL Sud-Ouest France François LAFITTE, njekohesist dhe ekspertit i njohur ne France, per organizimin dhe perfaqesimin e prodhuesve ne France dhe Europe, u angazhua nga FERT ne bashkepunim me Adad Malore ne nje mision vleresimi dhe keshille ne Shqiperi, veçanerisht ne rajonet Diber dhe Korce. Ai u njoh me aktivitetin e adad malore, forumin e frutikultures Korce. Gjithashtu u bene takime me Kryetaren e Qarkut Korce, Drejtoret e Bujqesise Korce, Diber dhe me drejtues te Ambasades franceze. Pas vleresimit te situates se zhvillimit te frutikultures dhe te tregut, ai ka bere nje analize te ketij sektori me stafin e adad malore dhe ka dhene dhe propozime qe do te perfshihen ne programin e punes se adad malore per te ardhmen. Njekohesisht ai shprehu angazhimin e tij per nje bashkepunim ne te ardhmen per organizimin e filieres se frutikultures.

Back