14-21 Shtator 2015 Mision e P. Heinemann ekspert per fruikulturen.

Me mbeshtetjen e Ambasades franceze dhe i shoqeruar nga adad beri nje mision ekspertize specialisti francez z. Patrick Heinemann, ne rajonet Kukes, Diber, Korce dhe Kolonje. Dy ishin aspektet e nderhyrjes; teknologjia e kultivimit te pemeve frutore dhe te vjelja e ruajtja e molles. U bene trajnime ne bashkepunim me Drejtorite e Bujqesise Kukes, Diber, Korce me pjesemarrjen e prodhuesve dhe specialisteve per tekniken e vjeljes dhe ruajtjes se molles, ku u bene demostrime dhe vizita ne pemetore, dhoma frigoriferike etj. Gjithashtu i dhane shume rekomandime per trajtimet kimike ne luften kundra kromes, plehrimin, rrallimin e molles etj., te cilat do te percillen tek prodhuesit nga specialistet e adad malore.

Back