Mision i ekspertit francez z. Patrick Heinemann

Mision i ekspertit francez z. Patrick Heinemann

Nga data 23-25 Shtator 2017 me mbështetjen e Ambasadës Franceze në Tirane, FERT dhe Adad Malore, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqesisë dhe Projekti SARED, eksperti i njohur Francez Patrick Heinemann i shoqeruar nga Hafuz Domi, beri një mision vlerësimi, ndjekje dhe formimi në frutikulturë në Rajonet Elbasan, Kukës dhe Dibër. Trajnimet jane organizuar nga facilitatoret e adad malore dhe bere ne terren. Gjate trajnimeve dhe demostrimeve jane shpjeguar si aspekte te teknologjise se re te kultivimit te arres, kumbulles, molles, lajthise etj., ashtu dhe aspeke te vjeljes, ruajtjes dhe marketingut te frutave. Në këto takime morën pjesë shumë prodhues dhe specialistë të DB. Nӫ pӫrfundim janӫ dhӫnӫ dhe rekomandime për mirembajtjen e pemëtoreve dhe prodhimit 2017, ku do tӫ percillen nӫ vazhdim nga stafi teknik i adad malore.

21768352_1970648786549261_8303715671984336183_n

Back